Blog

Archive | March, 2014

PageFreezer werkt met Nederlandse infrastructuur voor data-opslag

Onlangs zijn de werkzaamheden afgerond om de infrastructuur waar PageFreezer voor haar diensten gebruik van maakt, aan te passen. PageFreezer opereert wereldwijd en beschikt dus over een internationale infrastructuur. Data kunnen op verschillende plaatsen in de wereld worden opgeslagen.

In Nederland werden regelmatig vragen gesteld over dataopslag. Mede onder invloed van de discussies over de NSA, heeft PageFreezer besloten een “eigen “ Nederlandse infrastructuur op te zetten. Dit ondersteunt ook de snelle groei die we doormaken. Wereldwijd sluiten we tenminste één contract per dag af, ook breiden onze huidige klanten hun archiverings-activiteiten verder  uit. We hebben inmiddels dan ook vele terabytes aan webdata in beheer.

Voor de Nederlandse infrastructuur wordt gebruik gemaakt van servers die zijn opgesteld bij Leaseweb.