Blog

Archive | August, 2014

PageFreezer doorstaat benchmark met maximale score!

Er zijn inmiddels vele mogelijkheden om een webpagina te archiveren. Grofweg zijn er twee stromingen van producten:
1. Web-archivering tools die zich toeleggen op wat op het web wordt gepubliceerd (simpelweg collectioneren)
2. Software dat archiveert vanuit het oogpunt van verantwoording

PageFreezer is een service dat het laatste doet. Wij hebben standaard geen voorziening om het hele world wide web af te struinen naar informatie over een gebeurtenis, daarvoor zijn tools in de eerste categorie ontwikkeld.
Echter qua techniek van archivering is hetzelfde nodig: een webpagina zo volledig mogelijk vastleggen. Er wordt door veel organisaties ook eigen software ontwikkeld in de veronderstelling dat maatwerk beter is. Iedere specialist kan je vertellen dat een webpagina soms zo complex van structuur is, dat het bijna niet mogelijk is deze te archiveren. Als de pagina al goed is gearchiveerd, dan wordt het “naspelen” ervan een uitdaging. Om goed te kunnen vergelijken wat de (niet) commerciële software kan, is een benchmark ontwikkeld. Een groep van achttien tests waarmee de kwaliteit van de archiveringssoftware is getoetst. Testen op het gebied van: basics (plaatjes, CSS), Javascript en HTML5.
Recent is PageFreezer getest met en fantastisch resultaat: we scoren op alle achttien testen positief! Tot nu toe is dat nog geen enkel product gelukt.

De uitslag van de test lees je hier.