Blog

Archive | September, 2014

Rijksuniversiteit Groningen publiceert over webarchivering, nut en noodzaak

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe noodzakelijk het is om websites en sociale media te archiveren.
Recent heeft de RijksUniversiteit Groningen hiernaar een onderzoek uitgevoerd. In dit rapport “We gaan onze website niet helemaal in brochure drukken” wordt duidelijk beschreven wat de noodzaak is om (oude) websites en sociale media berichten te archiveren. Het is tevens een goed overzicht van recente literatuur op dit gebied. Wij verwijzen graag naar dit rapport.

De onderzoeker Mathieu Paapst schijft er ook een blog over.
In het rapport worden een aantal vragen geplaatst in het kader van de (on)mogelijkheden van de techniek die gebruikt wordt voor het archiveren van websites en sociale media. Deze vragen komen voort uit het gebrek aan kennis op dit gebied. Het gaat namelijk snel met de ontwikkelingen. Met PageFreezer bouw je een webarchief op in eigen beheer. Een belangrijk criterium voor de archivaris die regie wil houden over het (web)archief.
En over de titel van het rapport gesproken: het uitvoeren van het webarchief in brochure, met een export in PDF/A is dit ook mogelijk. Daar hoef je niets voor te doen.