Blog

Archive | 2015

2015 op de valreep nog een tijdelijk archief gemaakt

Bij webarchivering wordt altijd gedacht aan het bewaren van websitepagina’s voor langere duur, zoals bijvoorbeeld de Archiefwet voorschrijft. Toch kan webarchivering een zeer tijdelijke functie hebben met grote voordelen.

Een bedrijf besloot haar website een grondige face-lift te geven en veranderde daarbij ook van Content Management Systeem. Het contract voor het huidige systeem werd opgezegd en men ging hard aan de slag met het bouwen van een nieuwe, moderne website.  Met de huidige stand der techniek  heeft men besloten alles zelf ter hand te nemen. De oude website kon dus uit de lucht nadat de nieuwe website klaar was. Op de oude website stonden echter nog een aantal belangrijke publicaties en teksten die bij nader inzien nog goed waren te gebruiken. In plaats van een “dubbele” contractperiode heeft dit bedrijf gekozen een volledig archief van de oude website te laten opbouwen door PageFreezer. Men kan nu in alle rust nog terug kijken en gebruik maken van informatie in de volledige context zoals die op de site was gepubliceerd. Achteraf zijn nog pdf documenten opgehaald en weer geplaatst op de nieuwe site. Omdat de volledige structuur van de website ook nog in tact was, konden de niet CMS-specialisten makkelijk alle informatie terugvinden en beoordelen voor hergebruik.

Een kosteneffectieve en zeer praktische maar veelal nog onbekende toepassing van het archiveren van een website. Op de valreep van 2015 hebben we in een paar uur tijd een volledig archief gemaakt  voor tijdelijk gebruik.

Het PageFreezer team wenst u allen een gezond en gelukkig 2016 toe!

Het belang van een digitale handtekening en tijdstempel

Onlangs kreeg ik nog een aangetekende brief, een bewijs van authenticiteit. In het digitale verkeer komt het steeds vaker voor dat post (email) wordt voorzien van een digitale handtekening. Over enige tijd, lees de berichtgeving over de plannen de Belastingdienst met de blauwe enveloppe, is het gedaan met gewone post.

Er zijn al diverse bedrijven actief op de markt die software leveren op je digitale post/transacties te voorzien van een handtekening.

De Nederlandse Overheid werkt met een PKI-certificaat, een digitaal paspoort waarmee op veilige wijze online gegevens kunnen worden uitgewisseld.

Maar hoe zit het met de informatie die je leest op het internet? Met PageFreezer en Webpreserver hebben we twee productlijnen die de authenticiteit van het gepubliceerde aantonen door middel van het toekennen van een digitale handtekening.

PageFreezer is een service om te aan te tonen, wat je als organisatie heb gepubliceerd. WebPreserver is een service waarmee je a la minute een webpagina kunt voorzien van een digitale handtekening en tijdstempel.

De makers van WebPreserver hebben een mooie infographic gemaakt die duidelijk maakt hoe dit principe werkt.

Inzet in rechtszaak: Facebook wist gegevens na 90 dagen

Vandaag in de Telegraaf een bericht dat Facebook gegevens maximaal 90 dagen bewaart. Een belastend filmpje, inzet van een rechtszaak, is niet meer beschikbaar.  Digitaal bewijsmateriaal is niet altijd (meer)voor handen als je het nodig hebt. PageFreezer en Webpreserver worden steeds vaker ingezet om bewijsmateriaal te leveren: webpagin’s, blogs, sociale media uitingen. Voorzien van een digitale handtekening en van de bijbehorende metadata heb je altijd het digitaal bewijs in handen, ook als de website ze niet meer heeft. Soms heb je even de tijd, in het geval van Facebook bedraagt de bedenktijd 90 dagen op dit moment. De advocaat is nog in gesprek met Facebook. Wij weten dat Facebook bij voortduring de API wijzigt waarmee gegevens kunnen worden vastgelegd en iedereen kent wel de discussies over de gebruiksvoorwaarden. Een gewaarschuwd mens (maar ook elke organisatie) telt voor 2.

PageFreezer lanceert Webpreserver voor digitaal bewijs

PageFreezer lanceert Webpreserver voor digitaal bewijs

 

Afbeelding1

Op het e-discovery congres dat onlangs werd gehouden in Amsterdam heeft de officiële Europese lancering van Webpreserver plaats gevonden. Daar waar PageFreezer voorziet in de behoefte om continue websites te archiveren heeft Webpreserver een andere functie: het direct en onweerlegbaar vastleggen van een webpagina. Vanzelfsprekend kan dit ook een vastlegging zijn van een blog of een post op sociale media.

Met Webpreserver krijgt de gebruiker een browser plug-in waarmee onmiddellijk een webpagina kan worden ge-archiveerd met digitale handtekening. Het principe is het zelfde als een het maken van een screenshot. Maar er wordt veel meer waarde aan toegevoegd:

  • Een digitale handtekening voor onlegbaar bewijs van vaststelling;
  • De metadata van de webpublicatie worden toegevoegd en meegeleverd;
  • Het screenshot is full text doorzoekbaar.

In Nederland worden momenteel nog niet zoveel eisen gesteld aan digitaal bewijs, een veel gevallen volstaat een screenshot. Maar daar komt verandering in. Zo kent het Internationaal Strafhof, waarin alle Europese Unie landen deelnemen, het zogenaamde e-court protocol. Dit protocol vereist dat bij digitaal bewijsmateriaal meta-data worden meegeleverd.

Webpreserver bespaart veel tijd bij het doen van onderzoek naar wat op het web wordt gecommuniceerd, omvat onmiddellijk een dossier dat met collega’s kan worden gedeeld.

Webpreserver is verkrijgbaar als plug-in voor Chrome. Voor meer informatie: www.webpreserver.com.

PageFreezer gaat ook webapps archiveren

Soms wil je het van de daken schreeuwen, maar dat mag dan weer niet. En zomaar melden dat we een van de grootste Amerikaanse Investeringsbank als klant hebben gekregen is ook zo wat.

Maar er is wel een reden om toch deze aankondiging te doen. Deze bank en PageFreezer gaan met elkaar samenwerken om een nieuwe crawler te ontwikkelen voor het archiveren van webapps.

PageFreezer is geselecteerd na een zorgvuldige studie van de huidige technieken die wij gebruiken om website en sociale media communicatie te archiveren. Eerder maakten wij al melding van het feit dat PageFreezer als enige leverancier een 100% score haalde op de benchmark.

Wij voegen een nieuw hoofdstuk toe aan onze dienstverlening: naast websites en sociale media archiveren we voor onze klanten ook Intranetten. Daar komen webapps nu bij.

Nieuwe functies in PageFreezer

De afgelopen weken zijn weer een aantal nieuwe functies toegevoegd aan onze service:

  1. PDF, van een gearchiveerde webpagina kan nu meteen een pdf worden geproduceerd. Wanneer het archief voor het publiek is opengesteld biedt deze functie een mooie service aan de klant die de pagina in PDF kan opslaan. Maar het is natuurljk ook handig om snel even alle informatie van een webpagina op te slaan.
  2. Pagina’s vergelijken: PageFreezer visualiseert nu een verschil welke op een webpagina wordt aangebracht. Handig om snel te zien waar wijzigingen op een pagina zijn aangebracht, zonder uitgebreid de beide webpagina’s te bestuderen.
  3. Youtube video’s. Wanneer een YouTube video “embedded”is opgenomen in een webpagina, dan wordt de volledige video nu ook op de PageFreezer servers opgeslagen. Een extra stukje zekerheid.

Voor meer informatie, neem contact op met sales@pagefreezer.com