Blog

PageFreezer doorstaat benchmark met maximale score!

Er zijn inmiddels vele mogelijkheden om een webpagina te archiveren. Grofweg zijn er twee stromingen van producten:
1. Web-archivering tools die zich toeleggen op wat op het web wordt gepubliceerd (simpelweg collectioneren)
2. Software dat archiveert vanuit het oogpunt van verantwoording

PageFreezer is een service dat het laatste doet. Wij hebben standaard geen voorziening om het hele world wide web af te struinen naar informatie over een gebeurtenis, daarvoor zijn tools in de eerste categorie ontwikkeld.
Echter qua techniek van archivering is hetzelfde nodig: een webpagina zo volledig mogelijk vastleggen. Er wordt door veel organisaties ook eigen software ontwikkeld in de veronderstelling dat maatwerk beter is. Iedere specialist kan je vertellen dat een webpagina soms zo complex van structuur is, dat het bijna niet mogelijk is deze te archiveren. Als de pagina al goed is gearchiveerd, dan wordt het “naspelen” ervan een uitdaging. Om goed te kunnen vergelijken wat de (niet) commerciële software kan, is een benchmark ontwikkeld. Een groep van achttien tests waarmee de kwaliteit van de archiveringssoftware is getoetst. Testen op het gebied van: basics (plaatjes, CSS), Javascript en HTML5.
Recent is PageFreezer getest met en fantastisch resultaat: we scoren op alle achttien testen positief! Tot nu toe is dat nog geen enkel product gelukt.

De uitslag van de test lees je hier.

Wie is de eigenaar van Tesla data?

In gezondheidszorg is al een tijdje een discussie gaande over patiëntgegevens en het recht op inzage. Ik heb het genoegen gehad een van de voorvechters daarvan, David de Bronkhart ofwel @ePatientDave, eens persoonlijk te ontmoeten. Hij heeft zijn ziekte- en genezingsproces gefaciliteerd door gebruik te maken van Internetdata.

Via hem las ik een interessant artikel over Tesla en de data die door Tesla worden opgeslagen. Immers, Tesla is een rijdende computer. Wat is het geval? In Noorwegen parkeert iemand op een laad- en losplaats (max tien minuten) zijn auto om… te laden en lossen. Hij is overtuigd dat hij binnen  tien minuten ook terug was, maar vindt een parkeerbon onder zijn ruitenwisser geplakt.

Vervolgens vroeg hij zich af hoe hij kon bewijzen dat hij minder dan tien minuten geparkeerd stond. Inderdaad: via de Tesla computer. Alleen, hij kan niet bij zijn data. Een eerste verzoek om data te geven, is door Tesla Noorwegen geweigerd.

In Noorwegen is er echter een wet die zegt dat burgers het recht hebben op inzage in hun data die zijn opgeslagen op computers van derden. En interessant vraagstuk: ‘Zijn de gegevens van de auto die jij bestuurt van jou?’

Tesla staat bekend om het bedenken van nieuwe businessmodellen. Wat zou het een geweldige service zijn, als je via de Tesla website loggegevens van je eigen auto kan opvragen. Vanuit archief standpunt ook een interessante gedachte: stel gegevens beschikbaar via  jouw website, voorzien van een digitale handtekening en tijdstempel. Tesla levert hiermee toegevoegde waarde aan haar klanten namelijk juridisch bewijs tegen onterecht toegekende boetes. Nu is de vraag was deze man inderdaad binnen tien minuten terug bij zijn auto?

Overigens binnen een paar jaar komt Google met een zelfbestuurbare auto. Van wie zijn die gegevens?

En het vervolg van de blog een week later:

Iets meer dan een week geleden publiceerde ik een blog over de data die Tesla opslaat, wanneer je met een auto van hen rijdt. Omdat ik ook wel iets meer wilde weten over de juridische kant van de zaak, heb ik Arnoud Engelfriet, erkend ICT-jurist geattendeerd op deze kwestie. Zijn blog is hier te lezen.

Dit is mijn eerder gepubliceerde tekst:

In gezondheidszorg is al een tijdje een discussie gaande over patiëntgegevens en het recht op inzage. Ik heb het genoegen gehad een van de voorvechters daarvan, David de Bronkhart ofwel @ePatientDave, eens persoonlijk te ontmoeten. Hij heeft zijn ziekte- en genezingsproces gefaciliteerd door gebruik te maken van Internetdata.

Via hem las ik een interessant artikel over Tesla en de data die door Tesla worden opgeslagen. Immers, Tesla is een rijdende computer. Wat is het geval? In Noorwegen parkeert iemand op een laad- en losplaats (max tien minuten) zijn auto om… te laden en lossen. Hij is overtuigd dat hij binnen  tien minuten ook terug was, maar vindt een parkeerbon onder zijn ruitenwisser geplakt.

Vervolgens vroeg hij zich af hoe hij kon bewijzen dat hij minder dan tien minuten geparkeerd stond. Inderdaad: via de Tesla computer. Alleen, hij kan niet bij zijn data. Een eerste verzoek om data te geven, is door Tesla Noorwegen geweigerd.

In Noorwegen is er echter een wet die zegt dat burgers het recht hebben op inzage in hun data die z

De internationale conferentie voor webarchivering in Parijs 19-23 mei 2014

Vorig week bracht ik een bezoek aan de conferentie in Parijs van de International Internet Preservation Consortium . PageFreezer was uitgenodigd een presentatie te verzorgen op de “Curation Tools Fair”, een onderdeel van de 5-daagse conferentie.

De locatie van de conferentie was schitterend, de bovenste etage van de ronde toren behorende bij de National Bibliotheek van Frankrijk. De deelnemers waren veelal afkomstig uit alle delen van de wereld van de bibliotheek: bibliothecarissen maar ook opvallend veel technici, werkzaam voor bibliotheekorganisaties, die zich bezig houden met het ontwikkelen van software rondom archiveringstools als Heritrix. Bijdragen waren er vooral van vertegenwoordigers van Nationale Bibliotheken en Universiteiten (waaronder Library of Congress en de Stanford Universiteit)

Het meest opvallend in de presentaties en de discussies was het waarom van het gebruik van een webarchiveringtool. Er zijn twee “uitersten” te benoemen bij het archiveren van het web”

–        Het collectioneren van alle informatie rond een thema;

–        Het verzamelen van alle informatie op een website ter verantwoording.

Toen onlangs de grote schrijver Gabriel Garcia Marques overleed, was een bibliothecaris geïnteresseerd in wat er op het Internet daarover is verschenen. De software crawlt het Internet af en verzamelt URL’s met verwijzingen naar deze gebeurtenis. Een archiveringstool slaat alle URL’s en maakt ook een snapshot van de pagina. Tijdens de conferentie werd veelvuldig melding gemaakt dat de tools die hiervoor worden gebruikt nog veelal handmatig moeten worden bewerkt, zeker als het gaat om de kwaliteitsbewaking.

PageFreezer verzamelt alle gepubliceerde informatie van 1 website, zodat dit gebruikt kan worden voor verantwoording. Hier is de digitale handtekening van belang, zodat een wettig bewijs gevormd wordt van de archiveringsactie. Kwaliteitsbewaking is een belangrijk issue, je moet er immers op kunnen vertrouwen dat alles goed werkt.

Toch kunnen beide werelden wat van elkaar leren: het collectioneren van een thema kan een nuttige aanvulling zijn voor onze klanten (marketinginformatie, cultureel erfgoed). Onze wijze van volledig geautomatiseerd archiveren bevat oplossingen die ook toegepast kunnen worden op andere tools.

Het is in dat opzicht jammer, een andere constatering op de conferentie, dat er op veel plaatsen mooie initiatieven ontstaan, zonder dat men dat van elkaar weet. Een verspilling van tijd en geld in een wereld van  geldbronnen die voor bibliotheken toch niet al te ruim gevuld zijn.

 

John Jansen

PS Een leuk artikel over de waarde van het preserveren van oude websites, met websites uit de jaren 90 van de vorige eeuw.

Het Internet Archief

Onlangs verscheen op Nu.nl een leuk artikel over het Internet Archief. The WaybackMachine archiveert al sinds 1996 het Internet. Inmiddels zijn er al meer dan 400 miljard pagina’s opgeslagen in deze mooie database. Het artikel schetst dat dit prachtige initiatief al menig website heeft gered uit de vergetelheid of domweg omdat de website van het Internet is afgehaald.

Regelmatig krijgen we de vraag wat de verschillen zijn tussen het werk van de Waybackmachine en bijvoorbeeld een dienst als PageFreezer. Een tijd geleden publiceerde n wij daar reeds een blog over.

Vanwege de actualiteit verwijzen we daar graag nog een keer naar, lees hier de verschillen.

PageFreezer werkt met Nederlandse infrastructuur voor data-opslag

Onlangs zijn de werkzaamheden afgerond om de infrastructuur waar PageFreezer voor haar diensten gebruik van maakt, aan te passen. PageFreezer opereert wereldwijd en beschikt dus over een internationale infrastructuur. Data kunnen op verschillende plaatsen in de wereld worden opgeslagen.

In Nederland werden regelmatig vragen gesteld over dataopslag. Mede onder invloed van de discussies over de NSA, heeft PageFreezer besloten een “eigen “ Nederlandse infrastructuur op te zetten. Dit ondersteunt ook de snelle groei die we doormaken. Wereldwijd sluiten we tenminste één contract per dag af, ook breiden onze huidige klanten hun archiverings-activiteiten verder  uit. We hebben inmiddels dan ook vele terabytes aan webdata in beheer.

Voor de Nederlandse infrastructuur wordt gebruik gemaakt van servers die zijn opgesteld bij Leaseweb.

Gemeente Vianen vernieuwt website en verandert archiveringsstrategie

Eind vorig jaar heeft de gemeente Vianen haar nieuwe website in gebruik genomen. Men heeft radicaal gebroken met de communicatiefilosofie van het verleden en een website gelanceerd die optimaal inspeelt op de informatiebehoefte van de klant. Actualiteit staat daarbij voorop. Berichten die niet actueel meer zijn verdwijnen meteen naar het webarchief. Maar daarbij gaat de informatie zeker niet verloren voor de klant.

“Met de komst van de nieuwe website hebben we ook gekozen voor een andere leverancier voor het archiveren van onze webcommunicatie”, vertelt Rene Janssen van de gemeente. “We hebben gekozen voor PageFreezer omdat dit bedrijf een aantal functies biedt die goed aansluiten bij onze nieuwe communicatiestrategie. Zo kunnen we op diverse plaatsen op de website verwijzen naar het archief, maar binnen het archief kom je dan ook precies uit binnen de rubriek waar je zijn wilt. Daarmee maken we het archief ook laagdrempelig toegankelijk voor het publiek. Ook het feit dat we met PageFreezer een eigen dashboard in huis hebben, waarmee we zelf het beheer kunnen uitvoeren draagt bij aan de keuze. De eerste resultaten zijn zonder meer goed te nomen, het publiek waardeert de wijze van communiceren.”