Blog

Het Internet Archief

Onlangs verscheen op Nu.nl een leuk artikel over het Internet Archief. The WaybackMachine archiveert al sinds 1996 het Internet. Inmiddels zijn er al meer dan 400 miljard pagina’s opgeslagen in deze mooie database. Het artikel schetst dat dit prachtige initiatief al menig website heeft gered uit de vergetelheid of domweg omdat de website van het Internet is afgehaald.

Regelmatig krijgen we de vraag wat de verschillen zijn tussen het werk van de Waybackmachine en bijvoorbeeld een dienst als PageFreezer. Een tijd geleden publiceerde n wij daar reeds een blog over.

Vanwege de actualiteit verwijzen we daar graag nog een keer naar, lees hier de verschillen.

PageFreezer werkt met Nederlandse infrastructuur voor data-opslag

Onlangs zijn de werkzaamheden afgerond om de infrastructuur waar PageFreezer voor haar diensten gebruik van maakt, aan te passen. PageFreezer opereert wereldwijd en beschikt dus over een internationale infrastructuur. Data kunnen op verschillende plaatsen in de wereld worden opgeslagen.

In Nederland werden regelmatig vragen gesteld over dataopslag. Mede onder invloed van de discussies over de NSA, heeft PageFreezer besloten een “eigen “ Nederlandse infrastructuur op te zetten. Dit ondersteunt ook de snelle groei die we doormaken. Wereldwijd sluiten we tenminste één contract per dag af, ook breiden onze huidige klanten hun archiverings-activiteiten verder  uit. We hebben inmiddels dan ook vele terabytes aan webdata in beheer.

Voor de Nederlandse infrastructuur wordt gebruik gemaakt van servers die zijn opgesteld bij Leaseweb.

Gemeente Vianen vernieuwt website en verandert archiveringsstrategie

Eind vorig jaar heeft de gemeente Vianen haar nieuwe website in gebruik genomen. Men heeft radicaal gebroken met de communicatiefilosofie van het verleden en een website gelanceerd die optimaal inspeelt op de informatiebehoefte van de klant. Actualiteit staat daarbij voorop. Berichten die niet actueel meer zijn verdwijnen meteen naar het webarchief. Maar daarbij gaat de informatie zeker niet verloren voor de klant.

“Met de komst van de nieuwe website hebben we ook gekozen voor een andere leverancier voor het archiveren van onze webcommunicatie”, vertelt Rene Janssen van de gemeente. “We hebben gekozen voor PageFreezer omdat dit bedrijf een aantal functies biedt die goed aansluiten bij onze nieuwe communicatiestrategie. Zo kunnen we op diverse plaatsen op de website verwijzen naar het archief, maar binnen het archief kom je dan ook precies uit binnen de rubriek waar je zijn wilt. Daarmee maken we het archief ook laagdrempelig toegankelijk voor het publiek. Ook het feit dat we met PageFreezer een eigen dashboard in huis hebben, waarmee we zelf het beheer kunnen uitvoeren draagt bij aan de keuze. De eerste resultaten zijn zonder meer goed te nomen, het publiek waardeert de wijze van communiceren.”