Functies

PageFreezer is een online Software-as-a-Service oplossing dat het proces van het archiveren van websites, blogs en sociale media (bijv. Twitter, LinkedIn, Facebook) volledig automatiseert. Met deze functies zijn we de beste oplossing voor onderstaande archiveringsvraagstukken.

automatic archiving

Archivering volledig geautomatiseerd

PageFreezer maakt oa gebruik van crawler-technologie (robots), zoals ook Google dat bijvoorbeeld doet, om een kopie te maken van de website. Het hele proces verloopt geheel geautomatiseerd. Alleen de nieuwe pagina’s en veranderingen van pagina’s worden gearchiveerd. Dit bespaart tijd en ruimte, de gehele werkwijze is duurzaam.

public records compliance

Verantwoording van publieke informatie

Overheidswebsites dienen volgens de Archiefwet te worden gearchiveerd. Immers, gepubliceerde informatie kan een burger of bedrijf beinvloeden. Daarom moet een overheidsorganisatie verantwoording kunnen afleggen over de (reeds gepubliceerde) informatie. PageFreezer houdt alle wijzigingen bij, zodat ten alle tijde precies is geregistreerd wat wanneer is gepubliceerd.

FINRA SOX SEC compliant

Overeenkomstig wet- en regelgeving

Financiele instellingen moet aan een reeks van eisen voldoen. Deze eisen worden streeds stringenter. Gelukkig is PageFreezer al maximaal voorbereid. Wij voldoen aan strenge Amerikaanse eisen die worden gesteld door FINRA,SOX en SEC. Zo streng zal het hier wellicht niet worden, maar wij zijn er klaar voor.

live replay

Ophalen van informatie uit het archief

PageFreezer biedt een archief die volledig afspeelbaar is, vanaf elk moment in de tijd, elke dag weer.

search

Zoeken

Een krachtige zoekmachine stelt u in staat snel die informatie op te vragen die u wenst. Filters die u kunt gebruiken besparen veel tijd!

legal evidence

Bewijslast

Een  archief van webcommunicatie is waardeloos als ook niet precies the autenthiciteit van een pagina kan worden aangetoond. PageFreezer geeft elke uiting een digitale handtekening en tijdstempel.

digital signature

Digitale Handtekening

De digitale handtekening is gebaseerd op 256-bit technologie. De wijze waarop deze handtekening tot stand komt voldoet aan de strengste Amerikaanse eisen, waarmee het PageFreezer archief wordt erkent als bewijslast in een rechtzaak.

time stamp

Tijdstempel

Elke pagina wordt door PageFreezer voorzien van een ANSI X9.95 genormeerd tijdstempel die gesynchroniseerd is met een Stratum-1 atoomklok.

data export

Data Export

Hoewel wij uw data opslaan, is de belangrijkste regel die we hanteren: uw data blijven uw data. Wij bieden de mogelijkheid op diverse manieren ook een export te maken van uw gegevens.

no software installation

Geen installatie nodig

PageFreezer is een online service. Geen software te installeren en te onderhouden.  Binnen een paar minuten start het archiveren. En als wij nieuwe functies in de service introduceren krijgt u die er onmiddellijk bij!

world class data center

De beste opslagplaatsen

PageFreezer maakt gebruikt van de beste datacentras in de wereld om uw data volledig te kunnen beschermen. Onze servers zijn geconfigureerd voor lange termijn opslag (minimaal 20 jaar) voor maximale zekerheid.

data access through API

Interfaces

Het archiveren van een website is iets anders dan het archiveren van sociale media kanalen. Voor deze laatste zijn speciale API’s (Application Programming Interface) ontwikkeld, gericht op een 100% garantie dat de juiste informatie wordt gearchiveerd.