Blog

PageFreezer is ISO 27001 gecertificeerd. Waarom is dat belangrijk.

We hebben onlangs gepubliceerd dat PageFreezer nu in het bezit is van het ISO 27001 certificaat. Voor mensen die vertrouwd zijn met ICT beveiliging is dit een bekend begrip. Graag leggen wij uit waarom wij het belangrijk vinden om ISO 27001 gecertificeerd te zijn.  Want lang niet alle leveranciers met vergelijkbare diensten gaan zo ver om te investeren in deze certificering.

PageFreezer Is ISO 27001 Certified. Here’s Why It Matters

Of anders geformuleerd: vele leveranciers melden dat ze “compliant” zijn aan de ISO norm, maar dat is nog niet hetzelfde als gecerticifeerd door een onafhankelijke derde partij. Voor ons bedrijf heeft het hele proces om zover te komen bijna een jaar in beslag genomen. Alle processen en acties die maar op enige manier verbonden konden worden aan het onderwerp beveiliging zijn onder de loupe genomen: van passwordbeveiliging tot het screenen van nieuw personeel. Van beveiliging van het netwerk tot en met de opslag van archiefdata in ons datacentrum, het is allemaal met een kritisch oog bekeken en daar nodig opnieuw ingeregeld.

Waarom hebben wij al die moeite genomen?

Wat is ISO 27001?

ISO 27001:2013 is een standaard voor informatie beveiliging gepubliceerd door the International Organization for Standardization (ISO) en de International Electrotechnical Commission (IEC). De normen specificeren een Informatie Beveiligingsysteem die alle aspecten van het functioneren van een organisatie raakt.

Om een certificaat te kunnen verkrijgen, moeten alle beveiligingsrisico’s in beeld worden gebracht, specifiek die betrekking hebben op data en systemen. Wanneer de risico’s in kaart zijn gebracht moeten er controles en processen worden ontworpen die zorgdragen dat de risico’s tot een minimum beperkt worden.

En daar blijft het niet bij, jaarlijks wordt door een onafhankelijke partij audit uitgevoerd en worden alle processen geverifieerd. Met andere woorden: certificering is een langdurig commitment!

Bescherming, daar doen we het voor

We zijn dit proces ingegaan om onze klanten te beschermen.  We laten zien dat we alles in het werk stellen om de vertrouwelijke gegevens, de integriteit van de data en de beschikbaarheid van de systemen te garanderen.  De controles die we hebben ingebouwd, voorkomen ongeautoriseerde toegang, de informatiesystemen die we hebben gebouwd zijn hoogst betrouwbaar, alle data zijn beschikbaar voor die mensen die daar toegangsrechten voor hebben gekregen, en zelfs die toegang is goed beveiligd.

Pagefreezer archiveert naast websites ook “Enterprise Collaboration Tools”. De data die hier omgaan zijn hoogst vertrouwelijk. We zien het als onze plicht om deze data secuur en veilig op te slaan en ter beschikking te stellen.

Zekerheid

Bedrijven en Overheidsorganisaties zijn afhankelijk van onze datasystemen om compliant te zijn met wet- en regelgeving. Het is daarom cruciaal dat wij de maatregelen hebben genomen dit veilig te doen. Met de certificering hebben onze klanten de zekerheid dat PageFreezer hun archieven optimaal beveiligd opslaat en ter beschikking stelt.

Comments are closed.