Wijzigingen worden voortaan bijgehouden

Wijzigingen worden voortaan bijgehouden

Deze functie die we al eerder doorvoerden bij onze websitearchieven is nu ook beschikbaar voor sociale media berichten.

Snel zien wanneer een bericht is gewijzigd (gemarkeerd in groen) of is verwijderd (rood). Ook het vergelijken van een bericht via de calenderfunctie is nu mogelijk.

zoom

Hiermee bent u beter “in control” en kunt u snel de historie van een bericht verantwoorden.

Verbeterde zoekfilters leveren sneller resultaat op

We hebben onze zoekinterface aangevuld met extra filters en velden zodat het nog makkelijker wordt om snel een gearchiveerd sociale media bericht terug te vinden

search-results-compliance-1

U kunt nu zoeken per sociale media kanaal, op wijzingen, op datum range en op de verschillende sociale media account om uw zoekresultaten te versnellen en te verbeteren.

Rapport: De groei van Enterprise Sociale Media Netwerken

De laatste jaren heeft zich een groeiende stroom van sociale media kanalen ontwikkeld zoals Twitter, Facebook, Instagram en Snapchat. Hun populariteit hebben zeker ook geleid tot de ontwikkeling van sociale media kanalen die binnen de organisatie worden gebruikt. Yammer en Facebook Workplace zijn hiervan bekende voorbeelden. In veel gevallen vervangen deze kanalen andere communicatiemogelijkheden zoals e-mail. Dit heeft consequenties vanuit informatiemanagement en compliancy.

PageFreezer heeft onlangs met behulp van Gartner research een rapport  (engelstalig) gepubliceerd: “The Rise of Enterprise Social Media Networks”.

Met meer dan 2,3 miljard online gebruikers, is 70% van de bedrijven van plan op Enterprise Sociale Media in te zetten in het komende jaar. Dat meldt Gartner Research in 2016 in haar jaarlijkse rapportage.

Als een van de grootste sociale media archief dienstverleners heeft PageFreezer een rapport opgesteld waarin wij uitleggen wat de impact is van het verschuiven naar het gebruik van (interne) sociale media als communicatiekanaal. Het gebruik van Enterprise sociale media veranderd het hele communicatielandschap. Het is daarbij van belang dat bijvoorbeeld een oplossing wordt gevonden daar waar organisaties al gebruikelijk e-mails archiveren of daar waar een bedrijfsproces wordt ondersteund met het gebruik van sociale media.

Geldt dit ook voor Nederland? Jazeker, bijvoorbeeld voor bedrijven die in Amerika zaken doen en zich daarbij moeten kunnen verantwoorden zoals wet-en regelgeving dit daar voorschrijft.

Wilt u meer weten over het gebruik van Enterprise Sociale Media. Hier kunt u het volledige rapport downloaden:

Gartner_enterprise social_cover 1

Download Gartner Paper
 

PageFreezer publiceert API

PageFreezer ontwikkelt aan de lopende band nieuwe diensten. Vanaf vandaag is de API gepubliceerd waar softwareontwikkelaars gebruik van kunnen maken als ze hun applicatie willen verbinden met de webarchiveringsservices van PageFreezer. Zo kan vanuit een applicatie rechtstreeks een URL naar PageFreezer worden gestuurd om deze te op te slaan en terug te leveren als een pdf met digitale handtekening en tijdstempel.

api

In de nabije toekomst worden nog meer API toepassingen ontwikkeld. Om de API te kunnen gebruiken moet je geregistreerd zijn als partner. Kijk hier naar de API-publicatie .

Voor meer informatie : info@pagefreezer.com

 

2015 op de valreep nog een tijdelijk archief gemaakt

Bij webarchivering wordt altijd gedacht aan het bewaren van websitepagina’s voor langere duur, zoals bijvoorbeeld de Archiefwet voorschrijft. Toch kan webarchivering een zeer tijdelijke functie hebben met grote voordelen.

Een bedrijf besloot haar website een grondige face-lift te geven en veranderde daarbij ook van Content Management Systeem. Het contract voor het huidige systeem werd opgezegd en men ging hard aan de slag met het bouwen van een nieuwe, moderne website.  Met de huidige stand der techniek  heeft men besloten alles zelf ter hand te nemen. De oude website kon dus uit de lucht nadat de nieuwe website klaar was. Op de oude website stonden echter nog een aantal belangrijke publicaties en teksten die bij nader inzien nog goed waren te gebruiken. In plaats van een “dubbele” contractperiode heeft dit bedrijf gekozen een volledig archief van de oude website te laten opbouwen door PageFreezer. Men kan nu in alle rust nog terug kijken en gebruik maken van informatie in de volledige context zoals die op de site was gepubliceerd. Achteraf zijn nog pdf documenten opgehaald en weer geplaatst op de nieuwe site. Omdat de volledige structuur van de website ook nog in tact was, konden de niet CMS-specialisten makkelijk alle informatie terugvinden en beoordelen voor hergebruik.

Een kosteneffectieve en zeer praktische maar veelal nog onbekende toepassing van het archiveren van een website. Op de valreep van 2015 hebben we in een paar uur tijd een volledig archief gemaakt  voor tijdelijk gebruik.

Het PageFreezer team wenst u allen een gezond en gelukkig 2016 toe!

Inzet in rechtszaak: Facebook wist gegevens na 90 dagen

Vandaag in de Telegraaf een bericht dat Facebook gegevens maximaal 90 dagen bewaart. Een belastend filmpje, inzet van een rechtszaak, is niet meer beschikbaar.  Digitaal bewijsmateriaal is niet altijd (meer)voor handen als je het nodig hebt. PageFreezer en Webpreserver worden steeds vaker ingezet om bewijsmateriaal te leveren: webpagin’s, blogs, sociale media uitingen. Voorzien van een digitale handtekening en van de bijbehorende metadata heb je altijd het digitaal bewijs in handen, ook als de website ze niet meer heeft. Soms heb je even de tijd, in het geval van Facebook bedraagt de bedenktijd 90 dagen op dit moment. De advocaat is nog in gesprek met Facebook. Wij weten dat Facebook bij voortduring de API wijzigt waarmee gegevens kunnen worden vastgelegd en iedereen kent wel de discussies over de gebruiksvoorwaarden. Een gewaarschuwd mens (maar ook elke organisatie) telt voor 2.

PageFreezer gaat ook webapps archiveren

Soms wil je het van de daken schreeuwen, maar dat mag dan weer niet. En zomaar melden dat we een van de grootste Amerikaanse Investeringsbank als klant hebben gekregen is ook zo wat.

Maar er is wel een reden om toch deze aankondiging te doen. Deze bank en PageFreezer gaan met elkaar samenwerken om een nieuwe crawler te ontwikkelen voor het archiveren van webapps.

PageFreezer is geselecteerd na een zorgvuldige studie van de huidige technieken die wij gebruiken om website en sociale media communicatie te archiveren. Eerder maakten wij al melding van het feit dat PageFreezer als enige leverancier een 100% score haalde op de benchmark.

Wij voegen een nieuw hoofdstuk toe aan onze dienstverlening: naast websites en sociale media archiveren we voor onze klanten ook Intranetten. Daar komen webapps nu bij.

Nieuwe functies in PageFreezer

De afgelopen weken zijn weer een aantal nieuwe functies toegevoegd aan onze service:

  1. PDF, van een gearchiveerde webpagina kan nu meteen een pdf worden geproduceerd. Wanneer het archief voor het publiek is opengesteld biedt deze functie een mooie service aan de klant die de pagina in PDF kan opslaan. Maar het is natuurljk ook handig om snel even alle informatie van een webpagina op te slaan.
  2. Pagina’s vergelijken: PageFreezer visualiseert nu een verschil welke op een webpagina wordt aangebracht. Handig om snel te zien waar wijzigingen op een pagina zijn aangebracht, zonder uitgebreid de beide webpagina’s te bestuderen.
  3. Youtube video’s. Wanneer een YouTube video “embedded”is opgenomen in een webpagina, dan wordt de volledige video nu ook op de PageFreezer servers opgeslagen. Een extra stukje zekerheid.

Voor meer informatie, neem contact op met sales@pagefreezer.com

 

 

Rijksuniversiteit Groningen publiceert over webarchivering, nut en noodzaak

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe noodzakelijk het is om websites en sociale media te archiveren.
Recent heeft de RijksUniversiteit Groningen hiernaar een onderzoek uitgevoerd. In dit rapport “We gaan onze website niet helemaal in brochure drukken” wordt duidelijk beschreven wat de noodzaak is om (oude) websites en sociale media berichten te archiveren. Het is tevens een goed overzicht van recente literatuur op dit gebied. Wij verwijzen graag naar dit rapport.

De onderzoeker Mathieu Paapst schijft er ook een blog over.
In het rapport worden een aantal vragen geplaatst in het kader van de (on)mogelijkheden van de techniek die gebruikt wordt voor het archiveren van websites en sociale media. Deze vragen komen voort uit het gebrek aan kennis op dit gebied. Het gaat namelijk snel met de ontwikkelingen. Met PageFreezer bouw je een webarchief op in eigen beheer. Een belangrijk criterium voor de archivaris die regie wil houden over het (web)archief.
En over de titel van het rapport gesproken: het uitvoeren van het webarchief in brochure, met een export in PDF/A is dit ook mogelijk. Daar hoef je niets voor te doen.

PageFreezer doorstaat benchmark met maximale score!

Er zijn inmiddels vele mogelijkheden om een webpagina te archiveren. Grofweg zijn er twee stromingen van producten:
1. Web-archivering tools die zich toeleggen op wat op het web wordt gepubliceerd (simpelweg collectioneren)
2. Software dat archiveert vanuit het oogpunt van verantwoording

PageFreezer is een service dat het laatste doet. Wij hebben standaard geen voorziening om het hele world wide web af te struinen naar informatie over een gebeurtenis, daarvoor zijn tools in de eerste categorie ontwikkeld.
Echter qua techniek van archivering is hetzelfde nodig: een webpagina zo volledig mogelijk vastleggen. Er wordt door veel organisaties ook eigen software ontwikkeld in de veronderstelling dat maatwerk beter is. Iedere specialist kan je vertellen dat een webpagina soms zo complex van structuur is, dat het bijna niet mogelijk is deze te archiveren. Als de pagina al goed is gearchiveerd, dan wordt het “naspelen” ervan een uitdaging. Om goed te kunnen vergelijken wat de (niet) commerciële software kan, is een benchmark ontwikkeld. Een groep van achttien tests waarmee de kwaliteit van de archiveringssoftware is getoetst. Testen op het gebied van: basics (plaatjes, CSS), Javascript en HTML5.
Recent is PageFreezer getest met en fantastisch resultaat: we scoren op alle achttien testen positief! Tot nu toe is dat nog geen enkel product gelukt.

De uitslag van de test lees je hier.