Voeding en Farmacie

Hoewel het voor alle bedrijven belangrijk is om hun publieke communicatie te kunnen verantwoorden, geldt dit voor bedrijven in de voedings-en farma industrie wellicht nog meer. Als een bedrijf bijvoorbeeld zaken doet in Amerika, wordt men geacht zich te conformeren aan de daar geldende wet en regelgeving, zoals die van de FDA en FTC.

Bedrijven communiceren meer en meer hoofdzakelijk via Internet, het is dan belangrijk om een sluitend archief op te bouwen van alle webuitingen. En dat is precies wat wij doen!
 

Verantwoording:
Welke functies biedt PageFreezer uw organisatie?
– Dagelijkse snapshots van uw website, alle wijzigingen worden geregistreerd
– Continue archivering van sociale media kanalen: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube enGoogle+
– Volledig naspelen van alle webfuncties en marketingcampagnes (links, video, audio etc)
– Zoekmogelijkheden op de gehele tekst
– Vergelijkingsfuncties die het inspecteurs en auditors gemakkelijk maken controle’s uit te voeren
– Digitale handtekening en tijdstempel
– Data export