Informatiebeheer

Vele onderzoeken wijzen uit: 80% van de informatie binnen een organisatie is ongestructureerd, alle communicatie via het Internet levert daar ook een bijdrage aan. Slechts 20% van de informatie is geclassificeerd en terugzoekbaar. PageFreezer is een simpele manier om alle webcontent door de tijden heen snel terug te vinden!

Het opslaan en bewaren van data

PageFreezer automatiseert voor 100% het bewaarproces van webcommunicatie en maakt door full-text zoeken mogelijk om informatie van jaren her snel terug te vinden.

Opslag

PageFreezer maakt alleen gebruik van data centra die aan de strengste eisen voldoen (sas-70). Wij nemen maatregelen om de data voor minstens 20 jaar veilig op te kunnen slaan. Zo bewaren we ook de verschillende versies van een browser, zodat we ook over browsers beschikken die ten tijde van het archiveren in gebruik ware. Geen enkel webarchiveringssyteem gaat zover, dat garanderen wij.

Retentieschema

PageFreezer kan zo worden opgezet dat data ook conform de regels weer wordt verwijderd. Het gaat hierbij niet alleen maar om wissen van de schijf, nee wij verwijderen de data op een grondiger wijze. Het retentieschema is op te vragen via de logfiles.