Verantwoording

Verantwoording van webcontent makkelijker dan ooit

PageFreezer werkt voor veel Amerikaanse bedrijven. Er is een verschil in de wijze waarop claims worden verwerkt in Amerika, ten opzichte van Nederland. In Amerika geldt dat wanneer een consument een claim heeft, het bedrijf moet aantonen dat de claim onterecht is. In Nederland ligt de bewijsvoering anders, hier moet de consument nog steeds aantonen de de claim terecht is. Maar in snel tempo verschuift het consumentenrecht naar het Amerikaanse model. Voor overheden geldt sowiso dat ze zich te allen tijde moeten kunnen verantwoorden voor hun communicatie. In alle gevallen, maak van een klacht een kans. Verbeter je klantcontact door snel aan te tonen door wat wanneer is gecommuniceerd! En weet dat PageFreezer in Amerika aan de strengste regulering voldoet!

Website, Blog and Sociale Media Archivering

Het verantwoorden van webcommunicatie is niet triviaal, vandaar dat PageFreezer nauw overleg voert met de betreffende controlerende instantie om er voor zorg te dragen dat ons service altijd voldoet aan de eisen die worden gesteld. Dit is wat we bieden:

Digitale Handtekening en authenticiteit

Om de authenticiteit van data vast te kunnen stellen is het noodzakelijk een bewijs te hebben van het tijdstip waarom de uiting is gearchiveerd, en dat de uiting niet is gemanipuleerd. PageFreezer biedt die garantie.

Digitale Tijdstempel en Data Integriteit

PageFreezer gebruikt TSA (een gecertificeerd tijdstempel) die gelinked is aan een Stratum-1 Atoomklok om onweerlegbaar vast te stellen dat een uiting in het archief wordt opgenomen op het vastgestelde tijdstip. Deze procedure is niet manipuleerbaar (in tegenstelling to bijvoorbeeld het terugzetten van een backup). PageFreezer’s service is daarmee onweerlegbaar bewijs onder de Amerikaanse regels van de FRCP (Federal Rules of Civil Procedure) en de FRE (Federal Rules of Evidence).

Oorspronkelijk formaat

PageFreezer manipuleert de data die in het archief worden opgenomen niet. Wij verzamelen en slaan de data op in het oorspronkelijke formaat. Het stelt ons ook in staat, alle data weer in het oorspronkelijke formaat te reproduceren.