Wet openbaarheid
van bestuur

Voldoe aan de archiveringvereisten.

Reageer op verzoeken in het kader van Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Plan een Demo

De Uitdaging

Reageren op Wob-verzoeken

Organisaties in de publieke sector moeten kunnen reageren op Wob-verzoeken met betrekking tot website, sociale media, berichten op online samenwerkingsomgevingen en berichten op mobiele telefoons. Dit vereist een nauwkeurige registratie van online kanalen.

De Oplossing

Geautomatiseerde, realtime archivering van online gegevens.

Door online gegevens in realtime vast te leggen en te bewaren, maakt Pagefreezer het eenvoudiger voor organisaties om te reageren op informatieverzoeken op basis van de Wob.

Online gegevens in realtime vastleggen

Verzamel en bewaar online communicatie, inclusief verwijderde opmerkingen/gesprekken.

Reageren op Wob-verzoeken

Snel gevraagde informatie met betrekking tot uw online gegevens vinden en aanleveren.

Openheid en transparantie vergroten

De toegang voor burgers tot officiële online communicatie zo eenvoudig mogelijk maken.

Online gegevens in realtime vastleggen

Online kanalen, zoals officiële Facebook-pagina’s van organisaties in de publieke sector, worden vaak gebruikt als openbare forums voor gesprekken en debatten. Dit maakt het vastleggen van deze doorlopende gesprekken zowel cruciaal als uitdagend.

Deze inhoud is dynamisch want terwijl burgers voortdurend reageren en zo informatie toevoegen aan het gesprek, worden er tegelijkertijd ook opmerking verwijderd. Instanties worden regelmatig gedwongen om opmerkingen te verwijderen vanwege vulgaire taalgebruik, bedreigingen met geweld en ander ongepast gedrag. Daarnaast zijn er ook de gebruikers zelf die ervoor kiezen om hun opmerkingen te verwijderen. Er zijn situaties denkbaar waarop de Wet openbaarheid van bestuur vereist dat deze opmerkingen worden vastgelegd, bewaard en op verzoek beschikbaar worden gesteld. Maar hoe kunnen instanties deze gegevens precies archiveren zonder dat de berichten online zichtbaar blijven? Pagefreezer kan alle inhoud afkomstig uit uw website, sociale media, zakelijke samenwerkingsplatform en berichten op mobiele telefoons vastleggen. Dit is ook inclusief gesprekken zoals DM’s op Twitter en privéberichten op Facebook.

Deze registraties zorgen ervoor dat de regelgeving nageleefd wordt en stellen u in staat om de archieven van Pagefreezer te gebruiken in het eDiscovery-proces. Zolang de berichten onder hetzelfde account staan, kunnen ze worden gearchiveerd en wordt de Wob nageleefd. Uiteraard kunt u met toegangsbeheer regelen dat de gegevens alleen kunnen worden ingezien door geautoriseerde medewerkers die het geoorloofde wettelijke gebruik bewaken.

Reageren op recordverzoeken

Wetgeving op het vlak van openbaarheid van bestuur geeft aan welke soorten informatie op verzoek moeten worden verstrekt en schetst de vereiste procedures en formats voor openbaarmaking in het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB-verzoek)

Om te voldoen aan een WOB verzoek moet in de eerste plaats informatie worden verzameld. Dit is normaal gesproken een arbeidsintensief proces, met operationale kosten. Door informatie met Pagefreezer te archiveren kunt u aanzienlijk kosten besparen wanneer u een WOB verzoek krijgt.

Openheid en transparantie vergroten

Het kunnen reageren op Wob-verzoeken is een belangrijke reden voor organisaties om gedetailleerde records van online gegevens bij te houden, maar overheidsinstanties hebben ook de taak om zo open en transparant mogelijk te handelen. Als het gaat om online gegevens, zoals sociale media-inhoud, moeten alle records, inclusief bewerkingen van berichten en verwijderde opmerkingen, vrij beschikbaar zijn voor het publiek.

Pagefreezer heeft een Public Portal ontwikkeld om specifiek aan de transparantiebehoeften te voldoen. Een Public Portal maakt het nalevingsproces van de Wob zo eenvoudig mogelijk: online gegevens kunnen 24/7 op aanvraag met uw burgers gedeeld worden. Burgers hebben toegang tot records, ze kunnen zoeken op trefwoorden en inhoud downloaden in pdf-formaat.

Ontdek hoe Pagefreezer u kan helpen te voldoen aan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob verzoek)

Plan en demo
Offerte aanvragen

[email protected]

Hoofdkantoor:
#500-311 Water Street
Vancouver, BC V6B 1B8
Canada

Europa Kantoor:
Van Leeuwenhoekpark 1 - Office 5
2611 DW, Delft
The Netherlands

UK Kantoor:
+44 20 3744 7173

Australia Kantoor:
+61 (07) 3186 2199

©2024 Pagefreezer Software Inc. Alle rechten voorbehouden. Privacy Policy and Acceptable Use Policy. Commercieel gebruik en distributie van de inhoud van deze website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Pagefreezer Software Inc. onder voorbehoud van bestaande copyright uitzonderingen en beperkingen.