Pagefreezer voor Overheidsorganisaties

Monitor de online conversatie.

Archiveer online content.

Beantwoord WOB/AVG verzoeken.

Plan een Demo

Online data archivering voor overheidsorganisaties

Websites, sociale media accounts, enterprise samenwerking netwerken (intranetten), SMS berichtenverkeer, er komen steeds meer mogelijkheden voor de overheid om haar doelgroepen te bereiken. Het stelt echter ook eisen aan het managen van al die communicatie.

Moderne communciatiekanalen vallen ook onder de regels van de Archiefwet en Wet Openbaarheid Bestuur en daar is de AVG bijgekomen.

Alle communicatie dient zorgvuldig te worden verzameld, bewaard en opgeslagen. Dit klinkt simpel, maar het gaat om vaak duizenden websitepagina’s en sociale media berichten. Pagefreezer archiveert het volledig geautomatiseerd.

Pagefreezer helpt overheden met de volgende uitdagingen:

n

WOB en AVG Verzoeken

Niet alleen het verzamelen van informatie op grond van de Archiefwet maar ook het (pro) actief behandelen van informatieverzoeken behoort tot de taak van de Overheid. Pagefreezer maakt het makkelijk de (online) communicatie te beheren en terug te vinden. En te rapporteren: We bieden specifieke exports aan zoals PDF en WARC.

Verbeter de Informatie Governance

Het verzamelen, ontsluiten en beheren van online communicatie kanalen is soms een noodzakelijk kwaad. Soms is de informatie al gedateerd na verschijnen. Toch is er de plicht deze informatie te archiveren. Overheidsorganisaties dienen het voortouw te nemen door de informatiehuishouding daarop goed in te richten.

Social Media Monitoring

Kost het monitoren en modereren van alle social media uitingen te veel tijd? Borg dat de interne en externe commubicatie gepast is en krijg direct een signaal als er ongewenste termen in een conversatie opduiken.

Met de sentiment analyse van Pagefreezer krijgt u automatisch een signaal als een gebruiker zich negatief uitlaat en mogelijk ingrijpen nodig is.

 

Pagefreezer archiveert voor overheidsorganisaties

Pagefreezer helpt organisaties bij het monitoren, verzamelen, archiveren en ontsluiten van de volgende online data:

Website Content

Pagefreezer archiveert websites, ook wanneer ze dynamische zijn, we verzamelen de bijbehorende metadata en voegen een digitaal tijdstempel en handtekening toe aan elke pagina. Hiermee wordt het webarchief een records management systeem.

Lees meer >

Sociale Media Accounts

Met behulp van de officiële API integraties,archiveert Pagefreezer de belangrijkste sociale media platformen, zoals Facebook, Twitter en Instagram. En dat alles real-time.

Lees meer >

Enterprise Sociale Netwerken Platforms

Sterk in opkomst, maar Pagefreezer monitort en archiveert nu al Workplace by Facebook, Chatter en Microsoft Yammer en Slack.
Lees meer >

Hoe kan Pagefreezer uw organisatie helpen?

Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

Plan en demo
Offerte aanvragen

support@pagefreezer.com

Hoofdkantoor:
#500-311 Water Street
Vancouver, BC V6B 1B8
Canada

Europa Kantoor:
Van Leeuwenhoekpark 1 - Office 5
2611 DW, Delft
The Netherlands

UK Kantoor:
+44 20 3744 7173

Australia Kantoor:
+61 (07) 3186 2199

© 2023 Pagefreezer Software Inc. Alle rechten voorbehouden. Privacy Policy and Acceptable Use Policy. Commercieel gebruik en distributie van de inhoud van deze website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Pagefreezer Software Inc. onder voorbehoud van bestaande copyright uitzonderingen en beperkingen.